Zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.Budowa i przebudowa dróg gminnych:kpt.Jana Jabłonowskiego,Jana i Matyldy Matlińskich,Edmunda Zarzyckiego,Janusza Korczaka,Edwarda Szymańskiego w mieście Węgrów

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.Budowa i przebudowa dróg gminnych:kpt.Jana Jabłonowskiego,Jana i Matyldy Matlińskich,Edmunda Zarzyckiego,Janusza Korczaka,Edwarda Szymańskiego w mieście Węgrów
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Węgrów
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
713000001 Usługi inżynieryjne
713540004 Usługi sporządzania map
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712400002 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Numer wyniku 5271367