Dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kolno
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 01/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 331622005 Przyrządy używane na salach operacyjnych
331400003 Materiały medyczne
Numer przetargu 5271352