„Przebudowa drogi powiatowej nr 1 517R Korniaktów - Rogóżno w km 3+233,50 - 3+553,50”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 517R Korniaktów - Rogóżno w km 3+233,50 - 3+553,50”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łańcut
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 06/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452435100 Budowa nasypów
452360000 Wyrównywanie terenu
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5271348