„Wykonanie budynku magazynowo - warsztatowego (...) remont placu i parkingu, przełożenie sieci, rozbiórka budynku i wiaty w RDW Stalowa Wola”- etap I.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Wykonanie budynku magazynowo - warsztatowego (...) remont placu i parkingu, przełożenie sieci, rozbiórka budynku i wiaty w RDW Stalowa Wola”- etap I.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452360000 Wyrównywanie terenu
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452324604 Roboty sanitarne
452324408 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5271335