Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P - Raczyce- Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P - Raczyce- Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Odolanów
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5271320