Zadanie inwestycyjne numer C/BEM/VII/P3/17 pod nazwą: "Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia miejsca aktywności lokalnej"

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Zadanie inwestycyjne numer C/BEM/VII/P3/17 pod nazwą: "Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia miejsca aktywności lokalnej"
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452628009 Rozbudowa budynków
452627008 Przebudowa budynków
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
714000002 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713000001 Usługi inżynieryjne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5271296