USŁUGA CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH (SOZO) WRAZ Z UTYLIZACJĄ ODPADÓW

Sprzątanie

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł USŁUGA CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH (SOZO) WRAZ Z UTYLIZACJĄ ODPADÓW
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wejherowo
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 909131001 Usługi czyszczenia zbiorników
906400005 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
905000002 Usługi związane z odpadami
905136002 Usługi usuwania osadów
Numer wyniku 5271291