Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach - BO

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach - BO
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Suwałki
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5271289