Rozwój obszarów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie – Konradów

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozwój obszarów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie – Konradów
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lądek-Zdrój
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5271280