WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO - W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA I DOPASAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ W ZOZ W DĘBICY

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO - W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA I DOPASAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ W ZOZ W DĘBICY
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Dębica
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 424161305 Windy mechaniczne
450000007 Roboty budowlane
454531008 Roboty renowacyjne
454421008 Roboty malarskie
454100004 Tynkowanie
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu 5271240