Realizacja inwestycji w Gminie Wielka Nieszawka w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Realizacja inwestycji w Gminie Wielka Nieszawka w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wielka Nieszawka
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5271231