DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 27/02/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 301992301 Koperty
301970006 Drobny sprzęt biurowy
301976442 Papier kserograficzny
301920001 Wyroby biurowe
446171009 Pudła kartonowe
Numer korekty 5271226