Roboty budowlane polegające na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą, oraz przebudowa sieci wodociągowej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane polegające na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą, oraz przebudowa sieci wodociągowej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Płońsk
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454400003 Roboty malarskie i szklarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
Numer przetargu 5271224