Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Góra Świętej Małgorzaty
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Góra Świętej Małgorzaty
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5271208