Przebudowa ul. Polnej w Bartoszycach

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa ul. Polnej w Bartoszycach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bartoszyce
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 324121005 Sieć telekomunikacyjna
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332922 Instalowanie urządzeń ochronnych
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5271186