Przebudowa drogi gminnej nr 103692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulica Raciborską

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 103692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulica Raciborską
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Mielec
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453156004 Instalacje niskiego napięcia
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 5271166