Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Targ
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer przetargu 5271157