Przebudowa ulicy Dolnobrzeskiej od ul. Średzkiej do ul. Krępickiej we Wrocławiu.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ulicy Dolnobrzeskiej od ul. Średzkiej do ul. Krępickiej we Wrocławiu.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 27/02/2024, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Numer korekty 5271154