Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w podziale na 6 zadań

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w podziale na 6 zadań
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Białystok
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 700000001 Usługi w zakresie nieruchomości
713550001 Usługi pomiarowe
713540004 Usługi sporządzania map
Numer wyniku 5271151