Dostawa nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 188122006 Buty gumowe
184441114 Hełmy ochronne
181410009 Rękawice robocze
351134003 Odzież ochronna i zabezpieczająca
Numer wyniku 5271130