Dostawa defibrylatorów, łóżek i szafek przyłóżkowych, mikroskopu oraz narzędzi chirurgicznych

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa defibrylatorów, łóżek i szafek przyłóżkowych, mikroskopu oraz narzędzi chirurgicznych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 01/03/2024, Godzina 10:30
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 331900008 Różne urządzenia i produkty medyczne
331821000 Defibrylatory
331620003 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
385100003 Mikroskopy
Numer korekty 5271116