DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tarnowskie Góry
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 01/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
331241006 Urządzenia diagnostyczne
384340006 Analizatory
Numer przetargu 5271106