Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaźnikach oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaźnikach oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łaźniki
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 093320005 Instalacje słoneczne
093310008 Baterie słoneczne
093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
397151008 Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe
425111105 Pompy grzewcze
454211328 Instalowanie okien
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5271078