Przebudowa drogi do m. Słowicze w Gminie Barlinek

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa drogi do m. Słowicze w Gminie Barlinek
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Barlinek
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452331237 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
715000003 Usługi związane z budownictwem
713540004 Usługi sporządzania map
Numer wyniku 5271069