Wykonanie robót budowlano – montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Polnej w Poddębicach”, w ramach zadania „Przebudowy ulicy Polnej w Poddębicach”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlano – montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Polnej w Poddębicach”, w ramach zadania „Przebudowy ulicy Polnej w Poddębicach”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Poddębice
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452230006 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer przetargu 5271066