Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Leśniowice
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Leśniowice
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 08/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452626409 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324219 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713222003 Usługi projektowania rurociągów
Numer przetargu 5271028