Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Tarnów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tarnów
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 5271023