„Przebudowa piłkarskiej infrastruktury szkoleniowej i treningowej w postaci boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Przebudowa piłkarskiej infrastruktury szkoleniowej i treningowej w postaci boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Sosnowiec
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 05/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452361104 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
452122204 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
452122211 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
714200008 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 5264770