„Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych do zastosowania w zakładzie górniczym na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego” – zgodnie z postanowieniami SWZ.

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych do zastosowania w zakładzie górniczym na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i ,,c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego” – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji lubelskie
Data publikacji 2024-02-19
Data składania ofert 18/03/2024, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 313000009 Drut i kabel izolowany
313300008 Kabel koncentryczny
313200005 Kable energetyczne
Numer przetargu 5263736