Modernizacja stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 154/7, 154/9 i 153/3 położonych przy ul. Cegielnianej w miejscowości Policzna (obręb Policzna)”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 154/7, 154/9 i 153/3 położonych przy ul. Cegielnianej w miejscowości Policzna (obręb Policzna)”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Policzna
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 01/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452521205 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
452324116 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452321515 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody
Numer przetargu 5189871