„Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” polegająca na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko” polegająca na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1278D, w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wołów
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 01/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 5189271