Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin - Gajec etap II

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin - Gajec etap II
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rzepin
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 02/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5188292