Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łomazy
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 02/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 093320005 Instalacje słoneczne
349282000 Ogrodzenia
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
452611005 Wykonywanie konstrukcji dachowych
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452112001 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer przetargu 5188187