Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Żarnów
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 31/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454421008 Roboty malarskie
454321122 Kładzenie nawierzchni
454321115 Kładzenie wykładzin elastycznych
454312009 Kładzenie glazury
454220001 Roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454211469 Instalowanie sufitów podwieszanych
454100004 Tynkowanie
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452625202 Roboty murowe
452623107 Zbrojenie
452623114 Betonowanie konstrukcji
452612130 Kładzenie dachów metalowych
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer przetargu 5187957