Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla realizacji budowy nowej podstacji trakcyjnej Przymłynie w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka-Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla realizacji budowy nowej podstacji trakcyjnej Przymłynie w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odc. Chabówka-Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Limanowa - Klęczany - Nowy Sącz”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 12/02/2024, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452322200 Roboty budowlane w zakresie podstacji
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer przetargu 5187185