Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania Modernizacja odcinka napowietrznego LSN 15 kV Piątek zasilanej z GPZ Łęczyca

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania Modernizacja odcinka napowietrznego LSN 15 kV Piątek zasilanej z GPZ Łęczyca
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2024-01-16
Data składania ofert 19/02/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453155003 Instalacje średniego napięcia
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452322004 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
452322200 Roboty budowlane w zakresie podstacji
452322107 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 5187112