Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste

Operaty szacunkowe

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Płock
Data publikacji 2024-01-15
Kod CPV 700000001 Usługi w zakresie nieruchomości
Numer wyniku 5186636