Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny - w miejscowości Wólka Kańska - Kolonia

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny - w miejscowości Wólka Kańska - Kolonia
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rejowiec Fabryczny
Data publikacji 2024-01-15
Data składania ofert 07/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454430004 Roboty elewacyjne
454421101 Malowanie budynków
454321108 Kładzenie podłóg
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
454100004 Tynkowanie
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453123103 Ochrona odgromowa
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452625226 Roboty murarskie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5186555