Remont drogi gminnej publicznej nr 471409K Lanckorona – ul. Świętokrzyska w km. 0+000 do 0+650

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont drogi gminnej publicznej nr 471409K Lanckorona – ul. Świętokrzyska w km. 0+000 do 0+650
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lanckorona
Data publikacji 2024-01-15
Data składania ofert 31/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452324525 Roboty odwadniające
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer przetargu 5186524