Rozbudowa SUW w Stanowie w formule zaprojektuj i wybuduj

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Rozbudowa SUW w Stanowie w formule zaprojektuj i wybuduj
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Bodzanów
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 29/01/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452622209 Wiercenie studni wodnych
452551103 Roboty budowlane w zakresie studni
452521267 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
452324305 Roboty w zakresie uzdatniania wody
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer korekty 5161611