Świadczenie usług w zakresie bieżącej eksploatacji, konserwacji i utrzymania zarządzanych przez Zamawiającego obiektów i sieci wodociągowej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Świadczenie usług w zakresie bieżącej eksploatacji, konserwacji i utrzymania zarządzanych przez Zamawiającego obiektów i sieci wodociągowej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Prochowice
Data publikacji 2024-01-05
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
508000003 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
603000001 Usługi przesyłu rurociągami
655000008 Odczyty liczników
Numer wyniku 5161538