roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z dokończeniem zadania nr 21205 „Budowa myjni i malarni w kompleksie wojskowym nr 2925 w Składzie Jastrzębie k/ Namysłowa

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z dokończeniem zadania nr 21205 „Budowa myjni i malarni w kompleksie wojskowym nr 2925 w Składzie Jastrzębie k/ Namysłowa
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Wrocław
Data publikacji 2024-01-05
Data składania ofert 29/01/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452315000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza
Numer przetargu 5161315