Sukcesywne dostawy kwasu solnego i ługu sodowego dla PGE Energia Ciepła S.A., Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Produkty chemiczne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywne dostawy kwasu solnego i ługu sodowego dla PGE Energia Ciepła S.A., Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
zachodniopomorskie
lubuskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
Data publikacji 2023-12-27
Data składania ofert 22/01/2024, Godzina 10:30
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 243115208 Wodorotlenek sodu
243114702 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)
Numer przetargu 5137017