„Modernizacja 3 szt. baterii kondensatorów 6 kV do kompensacji mocy biernej w Głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GSTR w Bogdance w przedsiębiorstwie Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Paliwa

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł „Modernizacja 3 szt. baterii kondensatorów 6 kV do kompensacji mocy biernej w Głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/6 kV GSTR w Bogdance w przedsiębiorstwie Lubelski Węgiel „Bogdanka”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji lubelskie
Data publikacji 2023-12-26
Data składania ofert 01/02/2024, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 316823003 Urządzenia średniego napięcia
453170002 Inne instalacje elektryczne
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453155003 Instalacje średniego napięcia
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 5136744