„Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji śląskie
Data publikacji 2023-12-26
Data składania ofert 31/01/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 349461001 Materiały do budowy torów kolejowych
446110006 Zbiorniki
452341007 Budowa kolei
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452237209 Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu
452133305 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
452113507 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
451127404 Roboty w zakresie kształtowania lotnisk
Numer przetargu 5136635