PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W EŁKU NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO TORÓW PKP

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W EŁKU NA ODCINKU OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO TORÓW PKP
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Ełk
Data publikacji 2023-04-25
Data składania ofert 12/05/2023, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 325621001 Kable światłowodowe do przesyłu informacji
324121005 Sieć telekomunikacyjna
349285003 Oświetleniowy sprzęt uliczny
386210004 Aparatura światłowodowa
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452316001 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer korekty 4594857