Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku A2 Rabka Zaryte – Mszana Dolna

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej 104 na odcinku A2 Rabka Zaryte – Mszana Dolna
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2023-04-24
Data składania ofert 17/05/2023, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 300000009 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
302000001 Urządzenia komputerowe
302300000 Sprzęt związany z komputerami
302100004 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
320000003 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
325000008 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
324000007 Sieci
324300006 Rozległa sieć komputerowa
324200003 Urządzenia sieciowe
324100000 Lokalna sieć komputerowa
340000007 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
346000003 Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
346300002 Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
346320006 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
453143107 Układanie kabli
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452400001 Budowa obiektów inżynierii wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452340006 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
452341007 Budowa kolei
452341100 Budowa kolei międzymiastowej
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
488000006 Systemy i serwery informacyjne
488200002 Serwery
488100009 Systemy informacyjne
486000004 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
482000000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713000001 Usługi inżynieryjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer korekty 4589670