Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Brojce
Data publikacji 2023-04-11
Data składania ofert 27/04/2023, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452472703 Budowa zbiorników
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452324305 Roboty w zakresie uzdatniania wody
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452232008 Roboty konstrukcyjne
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
715400005 Usługi zarządzania budową
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713222003 Usługi projektowania rurociągów
Numer korekty 4563902