Izolacja fundamentu budynku

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Izolacja fundamentu budynku
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2023-03-03
Data składania ofert 20/03/2023, Godzina 12:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453200006 Roboty izolacyjne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 4487573