„Zwiększenie produkcji energii ze Źródeł Odnawialnych na terenie Gminy Kluki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł „Zwiększenie produkcji energii ze Źródeł Odnawialnych na terenie Gminy Kluki” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji łódzkie
Data publikacji 2023-02-13
Dotyczy zamówienia
Kod CPV 093312000 Słoneczne moduły fotoelektryczne
446212001 Kotły grzewcze
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 4447611